Особено ако имате фобии от буболечки. Тази е от големите.

Ако има състезание кой е най-големият бръмбар в света, то несъмнено първото място ще трябва да поделят Гигантският Сечко и Бръмбарът Херкулес. И двата достигат дължина до 18 сантиметра и обитават дъждовните гори на Южна Америка.

Бръмбарът Херкулес (Династира херкулес) неслучайно носи името си с гордост. В състояние е да вдигне тежест, надвишаваща 850 пъти собственото му тегло. Отличителна особеност са израстъците на главата като рога, наподобяващи клещи, които представляват основната част от тялото му. Тези рога могат да растат по-продължително от тялото и се използват най-вече за разрешаване на спорове с други мъжки бръмбари Херкулес. Женските нямат рога, за сметка на това телата им са по-големи, но по-къси от мъжките екземпляри. Бръмбарът Херкулес може да променя цвета на бронята си според влажността на въздуха – колкото по-влажно е, толкова по-тъмна става окраската му.

Гигантският сечко (Titanus giganteus), обитаващ територията на Бразилия, е най-големият бръмбар в света заедно с бръмбара Херкулес (Dynastes hercules) и като него достига дължина до 17-18 см. Най-големият вид в България е Големият дъбов сечко (Cerambyx cerdo) с дължина на тялото до 5 см.