Водата на Земята е изключително ценен ресурс, който трябва да пазим като очите си. Според нови и доста тревожни статистики между 30 и 50 процента от водата по водопреносните мрежи по света се краде, т.е. това е вода, за която не се плаща или която не се отчита.

Кражбата се случва, когато хора и компании се сдобиват с нея по незаконен начин – често за земеделски нужди. Това може да означава, че ползват третирана вода, за която трябва да платят, безплатно, или се сдобиват с нея по начини, които влизат в разрез с екологичните наредби.

Самият проблем не е нов, но повечето от нас вероятно не са подозирали, че се случва. Новият доклад разглежда този слабо проучван въпрос и предлага потенциални варианти за решението му.

Какво е заключението? Докато крадците са конкретни хора и компании, докладът обвинява основно политическите, правните и институционалните звена, които не полагат необходимите усилия за защита на този ценен ресурс, на който всички ние разчитаме.

Първопричините за кражбата на вода не се адресират по правилния начин, казват изследователите, стойността на водата не се цени подобаващо, а незаконните действия не се наказват по адекватен начин. Всичко това означава, че всяка година губим огромни количества вода.

„На всички континенти се наблюдава постоянен недостиг на вода, който се увеличава допълнително от климатичните промени. – казват изследователите. – Като се справим с кражбите, ние бихме могли да предотвратим необратимата вреда, която би могла да бъде нанесена върху всички потребители на водата.“

Изследването е публикувано в Nature Sustainability.