1. Овцете спадат към групата тревопасни, което означава, че се хранят изключително само с растения. В естественото им меню влизат предимно трева, билки, свежи клонки, зърна, семена, сено, корени, грудки и други.

2. Овцете са много кротки е се отглеждат от хората като домашни животни.

3. Възрастните женски индивиди се наричат „овца“, възрастните мъжки – „овен“ или „коч“, а малките – „агне“.

4. Те са много социални животни: изграждат приятелства, изключително рядко влизат в схватка помежду си и изпитват тъга, когато някоя овца от стадото им умре.

5. Овцете са в състояние да взимат съзнателни решения. По големина и структура мозъкът им прилича на този на някои примати.

6. Също като козите овцете имат издължени хоризонтално зеници и разположени странично очи. Като животни с вроден инстинкт за оцеляване те имат широко зрително поле, за да забелязват потенциалните хищници и да избягат навреме.

7. Овцете прекарват по-голямата част от времето си в ядене, правят кратки почивки от около половин час за спане, много чувствителни са към времето и стават неспокойни, когато приближава буря. 

8. Изследванията показват, че овцете могат да изпитват различни емоции като страх, отчаяние, скука, отвращение и щастие.

9. Овцете имат високо развита способност за разпознаване на лица. Изпитват индивидуална симпатия и запомнят поне 50 лица на себеподобни и десет на хора за период от две години или повече. Освен това умеят да различават чертите им.

10. Само няколко минути след раждането си агнетата се изправят на крака, за да сучат от вимето на майка си. Типичен знак, че бозаенето върви добре, е размахването на опашките.