Знаете ли, че очите на козите имат правоъгълни зеници? Така е и при овцете. Те имат зеници с форма на хоризонтална линия, които им осигуряват отлично периферно зрение.

Със зрително поле около 270° до 320° те могат да виждат зад себе си, без да обръщат глава. В същото време имат слабо усещане за дълбочина, като сенки и вдлъбнатини по земята могат да ги препънат.

По принцип овцете предпочитат добре осветени места и имат тенденция да се придвижват нагоре по терена, когато са обезпокоени. Овцете имат и отлично обоняние, както и мирисни жлези пред очите и в долната част на краката.