Нобеловата награда е изключително престижна награда. Някои твърдят, че това е най-голямото световно признание. Тази награда се присъжда всяка година на хора, които са провели забележителна научноизследователска работа, разработили са впечатляващи методи или демонстрират умения с изключителен принос за развитието на обществото в областите физика, химия, литература, мир и медицина или физиология. Наградените с наградата се наричат Нобелови лауреати.

Наградите се присъждат от комисии, излъчвани от Шведската кралска академия на науките - за физика и химия; от Каролинския медикохирургически институт в Стокхолм - за физиология или медицина; от Шведската академия по литература - за литература; и от 5-членен комитет, избран от норвежкия парламент - за укрепване на мира. През 1968 г. е учредена награда и за икономически науки, финансирана от Шведската национална банка.

Наградите започват да се раздават съгласно Алфред Нобел - шведски химик, инженер и предприемач, изобретил динамита, който завещава огромното си състояние за учредяването им. Първата Нобелова награда е връчена на 10 декември 1901 г., пет години след смъртта на Нобел. Връчена е на холандския химик Якобус вант Хоф за откритите от него закони на химичната динамика и осмотичното налягане на разтворите.

Защо обаче не съществува Нобелова награда за математика? Този въпрос занимава отдавна не един и двама. Теориите са няколко.

Според първата Алфред Нобел мразел математиката най-вероятно защото изобщо не му се удавала.

Според друга теория Нобел смятал, че в областта на тази наука вече всичко е открито и едва ли има какво ново да се създаде. Тази теория е най-малко правдоподобна, защото като учен едва ли действително е смятал, че някоя наука може да има крайна точка.

Трета теория гласи, че Нобел (подобно и на други учени) е смятал, че математиката не е наука в строгия смисъл на думата, а е по-скоро помощен метод за обясняване на научни истини.

Най-любопитната и съответно най-широко разпространена теория включва една съвсем лична причина. Годеницата на Нобел имала любовна връзка с виден математик. Нобел категорично забранил да се учредява Нобелова награда за математика поради страха си, че съперникът му би могъл да я спечели, а и поради развитата неприязън към самата математика.