1. Човек, които/който прави добро на другите, живее пълноценно.

2. Да останат само тези, който/които ще участват.

3. Младежът, който/когото сега пее, е спечелил първо място.

4. Ученикът, чийто/чиито оценки са отлични, е от нашия клас.

5. Учениците, чиито/чийто дневник изчезна, са от 5. клас.

6. Със закъснение пристигна влакът, когото/който чаках на гарата.

7. Не получих изчерпателен отговор на въпроса, когото/който зададох.

8. Всички поздравиха учителя, когото/който влезе в класната стая.

9. Най-малкият брат, на който/на когото другите не вярват, побеждава.

10. Трябват съоръжения, които/който да устоят на високи температури.

11. На кой/На кого мога да се доверя?

12. С кого/С кой разговаряш по телефона?

13. Учителят, когото/който похвалиха, е моят любим.

14. Кого/Кой избраха за председател на комитета?

15. Този, когото/който търся, вече е напуснал.

16. Учителите, чиито/чийто предмет не се хареса, напуснаха.

17. Журито награди писателя, чиито/чийто роман се класира на първо място.

18. Познавам художника, за чийто/за чиито картини говорихме вчера.

19. Малкият принц, с който/ с когото накрая се сприятелиха, е приказен герой.

20. Който/Когото и да попитам за задачата, не знае отговора.

Ще намерите отговорите на следващата страница: