Нов анализ на някои от най-старите скали на Земята предполага, че животът на сушата е започнал преди повече от 3 милиарда години, което е с около 300 милиона години по-рано от предишните оценки.

Учените са изследвали проби от каменния пояс Барбъртън в източна Южна Африка, който е един от най-старите и добре запазени примери за континентална кора на планетата.

Скалите са датирани към Архайския Еон (2.5 – 4 милиарда години назад), когато кората на Земята и земните слоеве са току-що са започнали да се формират.

Източник: Science Alert