Добре известни психически илюзии и заблуди, като например известния Капграс синдром, при който страдащият смята, че всички негови близки са заменени от други хора, са много трудни за преодоляване. Според наскоро оповестено мнение на водещ психолог истинската причина страдащите да не могат да преодоляват тези халюцинации и заблуди се крие в погрешно функциониращ механизъм за тестване на реалността в психиката им. Най-често халюцинациите са причинени от сериозни психически разстройства и заболявания, като например шизофрения.

Част от мозъка при нормалните хора със здрава психика регулярно проверява съмнителни идеи за връзка с реалността. Но според професор Филип Геранс, водещият автор на изследването, това не се случва винаги.

“Обикновено и в стандартния случаи механизмът за проверка на реалността наблюдава системите за истории, които генерират наративите за опита на хората. Прост пример за нормално функционираща система за проверка на реалността е случая, при който човек, които получава главоболие, си помисля, че причината може да е мозъчен тумор, но след това отхвърля мисълта и продължава нататък”.

“При някой, който има проблеми с функционирането на механизма, тази история може да продължи и да доведе до сложни и постоянни действия от страна на страдащия. Такива хора могат да изпитват огромни психически затруднения, до степен, при която да се превърнат в заплаха за себе си и за другите”, коментира проф. Геранс. Един от неговите примери е с пациент, който е пострадал от травма на главата.

“При него семейството му изглеждаше познато, но той не ги усещаше като познати и историята в неговата глава пасваше на това усещане. Нямаше никакво значение колко хората около него се опитваха да му обяснят, че това наистина са същите близки до него хора, той беше напълно убеден, че истинското му семейство е заменено от злонамерени чужди хора” .

Източник: Psy Blog