Нарича се ефектът на Флин – фактът, че всяко поколение получава по-добри резултати на тестовете за интелигентност от предходното. Дали действително ставаме по-умни или просто мислим различно?

В тази динамична разходка през когнитивната история на ХХ в., моралният философ Джеймс Флин предполага, че промените в начина ни на мислене водят до изненадващи (и невинаги положителни) последствия.

Налични са субтитри на български.