Човешкият мозък е загадъчен – той е необичайно голям за размера на телата ни, използва огромно за тежестта си количество енергия и има особено плътна мозъчна кора. Но защо?

Невроанатомът Сузана Херкулано-Хаузъл слага детективската си шапка и ни превежда през тази мистерия. С приготвянето на "супа от мозък" тя стига до смайващо заключение.

Налични са субтитри на български.