- Господин Медведев, кое е най-голямото постижение на криониката до тук? 

- Най-голямото откритие е доказателството за възможността животът временно да спре, получено при опити с кучета – за период от 4 часа. Експериментите са проведени в САЩ в компаниите CryoVita и Alcor под ръководството на Майкъл Дарвин, президент на Alcor. От кучетата изцяло е била източена кръвта, били са охладени до температура от 5 градуса и в продължение на 4 часа реално те са били мъртви. После са ги съживили успешно без никакви увреждания в мозъка и те са живели дълго и щастливо след това, при това при нови стопани. Ние в „КриоРус’ наскоро получихме достъп до архивни записи и сега работим върху подготовката за тяхното публикуване.

- Колко печеливш бизнес е криониката и какво ще бъде развитието на сектора следващите 10 години?

- Бизнесът с крионика се изплаща напълно. Развитието му обаче би трябвало да бъде за сметка на инвестициите, а привличането на инвестиции към необикновени и иновационни проекти по целия свят е съпътствано с редица трудности. Впрочем, ситуацията с криониката постепенно се подобрява. С развитието на технологиите на медицината, изследването на мозъка и нанотехнологиите инвеститорите постепенно придобиват яснота за мястото и значението на криониката и за това, че тя все повече набира популярност. Към 2022 година криониката ще е популярен бизнес в много страни по света, а броят на хората, възползвали се от нейните възможности, ще надвиши 10 хиляди. Разбира се, криониката не е за всеки. По-точно, не всеки човек е подходящ за криониката.

- Колко са замразените в „КриоРус”? Какви са тези хора?
- Към момент в Русия са крионирани около 20 души, а в света са около 200. Тоест на нас се падат почти 10% от световния пазар. За да избере една подобна необичайна съдба, самият човек трябва да е уникален и да осъзнава своята уникалност, ценността за самия себе си, за обществото като цяло. Ако човек води живот по шаблон, той също така ще умира по шаблон – ковчег за не особено много пари, място в гробищата, не най-скъпото, приличен, но далеч не скъп надгробен паметник... Криониката се избира от хора, които са готови да рискуват даже и след смъртта си, да опитат нещо ново, необичайно. Те могат да имат различни доходи, различни професии, различни убеждения, но са обединени от вярата в прогреса, оптимизма, доброто образование (обикновено техническо или по естествени науки), увереност в собствените си сили.

- Какви са цените, по които работите, и какво точно включват?
- Едно криониране започва от 10 хил. долара. Срещу тази сума можем да запазим мозъка или главата за неопределен период от време, без допълнителни средства за съхранение, и да направим всичко възможно, за да осигурим неговото „оживяване” в бъдеще. Ако по някаква причина даден човек би искал да съхрани цялото си тяло, можем да го направим, но в този случай цената е доста по-висока – 100 хил. долара.