Колко често в ежедневието си чуваме думите „ДНК“, „гени“, „генетичен код“, „код на здравето“, „гени на младостта“….

Всичко около нас е ДНК. Хаштагове в социалните медии, реклами на компании за козметични продукти, убеждаващи ни, че са открили гените на младостта. ДНК технологиите превземат нашето ежедневие, стават неизменна част от нашия живот и тази тенденция ще се разраства.

Пътешествието, на което д-р Милена Георгиева ни води, е в „Чудната страна на нашия геном“. Разгръщаме „Книгата на живота“, за да надникнем в човешката история, да усетим настоящето и да погледнем в бъдещето….

Благодарение на познанията за човешката генетика и на технология, която беше взета назаем от бактериите, преди няколко години беше разработена методиката КРИСПЪР-КАС. Днес тя е внедрена в почти всички сфери на съвременната биологична наука. До момента това е най-прецизният инструмент за редакция на гени. Работи с точността и прецизността на скалпел и ни позволява да си играем с нашите гени.

До къде бихме стигнали? Готови ли сме? Искаме и трябва ли да работим с Криспър?

Въпроси, които ни предизвикват да бъдем преки участници в процеса, за да може всеки един от нас информирано и в съзвучие със собствените си морални и етични норми да вземе решение за себе си, за децата си, даже за тези, които още не са се родили…

Вижте повече по темата в тази наистина интересна TED лекция на д-р Милена Георгиева.