С прискърбие ви съобщаваме за няколко документирани последни изказвания на видни представители на химическата наука.

1. Първо киселината, после водата....

2. А дали това ще се загрее достатъчно?

3. Хайде да разклатим тази колба.

4. В коя чаша беше минералната ми вода?

5. Защо на това шише няма етикет?!

6. А сега да преминем към пробния експеримент.

7. "Н" е символът за водорода, който НЕ гори...

8. Това е напълно безопасно експериментално оборудване.

9. Къде ли си оставих гумените ръкавици...?

10. Благодаря ти, миличка, вече можеш да махнеш предпазното стъкло.

11. И сам мога да преценя колко са 15 секунди, махнете този проклет хронометър от очите ми!

12. Пешо, ще ми помогнеш ли? Пешо? Пешо?? Пеееешоооооооо!!!!!!

13. Повярвайте, колеги - знам какво правя!