Тази тема в граматиката е толкова всеобхватна, че едва ли можем да претендираме да обхванем и половината. Но все пак ще се опитаме да систематизираме информацията в няколко граматични посоки. Днес ще обърнем внимание на исторически събития, термини, епохи, празници и др.

В сложни названия на исторически събития с подчертано индивидуален характер с главна буква се пише първата дума:

Априлско въстание, Българско възраждане (но Възраждане), Илинденско въстание, Първа световна война, Втора световна война, Междусъюзническа война, Балканска война, Златният век, Освобождението, Съединението, Независимостта, Ренесанс (но Италиански ренесанс), Просвещение (но Френско просвещение) и др.

С малка буква се пишат названия и термини на исторически и геологически епохи, ери, явления и течения в изкуството и литературата: социализъм, каменна епоха, неолит, мезозой, класицизъм, модернизъм, индивидуализъм, символизъм, експресионизъм, сюрреализъм, барок и др.

С главна буква се пишат имената на празниците: Васильовден, Ивановден, Йордановден, Коледа, Великден, Андреевден, Борисовден, и т.н.

Празници с повече от едно наименование:

Бъдни вечер, Нова година, Трети март, Осми март и т.н.

Баба Марта

Съществителни прилагателни, употребени терминологично, преносно или като съставки на фразеологични съчетания, се пишат с малка буква: адамова ябълка, ахилесова пета, вартоломеева нощ, аврамов дом, сизифов труд...

Нарицателни съществителни, образувани от имената на реални личности, литературни герои и т.н., се пишат с малка буква и слято - донжуан, байганьо, донкихот, хитърпетър, кралимарко и т.н.