Умереното гладуване влияе върху циркадните ритми и променя метаболизма по такъв начин, че може да подобри здравословното състояние и да удължи живота. До това заключение достигнаха учени от Калифорнийския университет в Ървайн.

Циркаден ритъм е всеки биологичен процес, който има ендогенно (свойствено на организма), подлежащо на тренинг циклично поведение с период на цикъла около 24 часа. Такива 24-часови ритми се наблюдават широко при растения, животни, гъби, цианобактерии и други и са обусловени от продължителността на денонощието, като се проявяват както при наличие, така и при липса на слънчева светлина.

Изследването е извършено с мишки, които приемали храна в рамките на 24-часови периоди. Било установено, че гризачите се нуждаели от по-малко кислород и че се понижил дихателният им коефициент (съотношението между издишания въглероден газ и вдишания кислород). Тези ефекти били обратими при повторно приемане на храна.

Резултатите показват, че гладуването допринася за активиране на алтернативни метаболитни пътища и влияе върху дейността на гени и протеини, които са с ключова роля за циркадните ритми. Понижила се активността на протеините BMAL1 и REV-ERB алфа, които регулират денонощното функциониране на черния дроб и скелетните мускули.

При гладуване едва 20-34 процента от гените в тези тъкани съхранили предишната си ритмична активност. В резултат геномът е в състояние на очакване, а това улеснява формирането на нови биоритми при следващия прием на храна. По този начин оптималното гладуване може да възстанови нарушените циркадни ритми и да има защитен за здравето ефект.

Източник: Cell Reports