Сънят, разпределен между периодите, в които учим, може да доведе до по-добро усвояване на знанията, сочи изследване. Техниката помага за припомняне на наученото до шест месеца по-късно.

„Нашите резултати показват, че вплитането на съня между тренировъчните сесии води до двойно придвимство, като намалява времето, прекарано в преговаряне и осигурява по-добро дългосрочно съхранение – казва д-р Стефани Маца, първият автор на изследването.

„Предишни проучвания са доказали, че сънят след учене определено е добра стратегия, а сега ние демонстрираме, че сънят между два периода на учене подобрява тази стратегия.“

Новото изследване сравнява две групи участници, които учат нови думи на суахили.

Половината от тях трябва да научат думите за две сесии – сутрин и вечер – в рамките на един ден, а другата половина учат вечерта на първия ден и сутринта на втория. Резултатите показват, че втората група учи по-бързо, с по-малко усилие и по-трайно.

„Спомените, които не са ясно достъпни в началото на преговора се оказаха трансформирани от съня по някакъв начин – обяснява д-р Маца. Подобна трансформация позволява на участниците да кодират информацията по-бързо и да спестят време при преговарянето.“

Сънят между двете учебни сесии довел до 50 процента по-добри резултати на теста седмица по-късно. Ефектът бил все още наличен и при повторно препитване след шест месеца.  

Сънят след учене насърчава създаването на връзки между мозъчните клетки, доказват скорошни изследвания. Тези връзки  осигуряват протичането на информация между синапсите.

Резултатите, публикувани в престижното списание Science, са първите, които показват физически промени в двигателния кортекс в резултат на ученето и съня.

Източник: PsyBlog