Учени откриха, че очакваната продължителност на живота при родителите е по-висока, отколкото при тези, които нямат деца.  И ако имате дори едно дете, това може да удължи живота ви с поне година. Това е ефект, който става все по-изразен с напредването на възрастта.

Изследването е показало, че мъже на 60 годишна възраст без деца може да живеят още 18.4 години, докато ако имат поне едно дете това може да увеличи числото на 20.2 години.

При жените на 60, ако са майки, е добавяло една година и половина до очакваната продължителност на живота, като я е увеличавало от 23.1 години до 24.6 години.

Изследването не е установило точната причина защо родителите живеят повече от хората без деца, но отчита релевантни фактори като здравна помощ, съвети, компания и други форми на подпомагане на родителите от страна на децата в периода, когато родителите влизат в залязващите си години.

Парадоксален факт е и друго, което изследването е установило, че няма значение, дали децата живеят в този период близо до родителите си.

Всъщност, данните дори сочат за обратното – ако децата са по-далеч от родителите си това ще добави малко повече време към очакваната продължителност на живота на родителите. 

Източник: Science Alert