Японски изследователи успяха успешно да клонират мишка от капка кръв, взета от опашката на донора, пише io9. Този пробив означава, че животните вече няма да се налага да се евтанизират при извличането на клетките. Особено важен елемент в случаите, когато искаме да клонираме застрашени от изчезване видове.

По принцип соматичния трансфер на клетъчно ядро – същата техника, използвана и при клонирането на овцата Доли – налага убиването на мишката-родител. Това предизвиква проблеми в случаите, когато учените искат да клонират ценни за тях лабораторни мишки или конкретен индивид, който е останал жив.

Благодарение на новата техника, при която белите кръвни телца се извличат от кръвна проба, става ясно, че мишката може да бъде клонирана с ядро от периферни кръвни клетки. По принцип тези клетки се извличат от бели кръвни телца, които се намират в лимфните възли, костния мозък и черния дроб.

Според изследователите от RIKEN BioResource Center клонираната мишка е имала нормален жизнен цикъл и най-вероятно е могла да произведе и поколение. Ако тази техника работи и при по-големи животни, тя може да се използва за масовото производство на животни за ферми или за клонирането на застрашени видове. 

Така че за в бъдеще внимавайте, когато някой ви поиска да ви вземе кръвна проба.