"Ако виждах по-далеч от другите, то е защото стоях на раменете на гиганти."

"Геният е постоянство на мисълта, съсредоточена в известно направление."

"Гледам на себе си като на дете, което, играейки си на морския бряг е намерило няколко по-обли камъчета и по-шарени раковини, отколкото се е удало на другите, докато в същото време пред мен се е простирал неизследван безбрежният океан на истината."