През 2015 година психолог от Италия откри как да предизвика променено състояние на съзнанието при доброволци, без да използва никакви медикаменти или психогенни вещества. Той е постигнал резултата като ги е помоли всеки да се взира в очите на стоящия срещу него човек в продължение на 10 минути без прекъсване. Този на пръв поглед странен и прост метод е предизвикал не само халюцинации, при които хората са халюцинирали роднините си, чудовища и дори самите себе си в очите на другите, но е имало и много случаи на т.н. преживявания извън тялото, при които човекът е виждал сам себе си някакси “извън тялото си”.

Джовани Капуто от университета в Урбино е събрал 20 млади хора, от които 15 жени, които са били разпределени по двойки и са били поставени да седят в сумрачно осветена стая на разстояние един метър един от друг. Те е трябвало да се гледат само в очите в продължение на десет минути. Контролна група от допълнителни 20 доброволци е била накарана да седи в стая със същия тип светлина, но те е трябвало да се взират 10 минути в празната стена пред себе си. Участниците в първата група са разказали за множество наистина интересни и различни преживявания, докато участниците от контролната група не са регистрирали почти никакви подобни състояния.

Science Alert