Отговори:

1. В – пише се беЗСмислен (без смисъл, а не без мисъл)

2. Г (А – стоЯли – от изключенията при правилото за ятовата гласна; Б – Увековечавам; В – лаЙтмотив)

3. А – пише се кръвообрАщение

4. Б ( А – потисничество; В – Елин-Пелиновите; Г – поетите символисти)

5. В – Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

6. Г – проценти

7. А - албанския и румънския език

8. Г (А – стараем; Б – деепричастието не е съгласувано с подлога; В – почита родната природа и се прекланя пред нея: единият глагол е преходен, другият – не)

9. А (…, които се строполяваха долу от мините,…)

10. Г (пред едва когато не се поставя запетая, нито между двете, защото е налице уточняващо наречие, което не изисква запетая – едва, точно, именно, тъкмо и т.н.)

Автор: Цветелина Велчева