Умеем ли да съгласуваме правилно прилагателните имена и причастията, когато употребяваме учтива форма?

Господине, Вие не сте успял да се качите на самолета.

Госпожо, Вие сте взела назаем пари от нас.

Какво не е наред в тези изречения?

Не са съгласувани по правилата за употреба на учтива форма.

1. Когато в учтивата форма е употребено причастие, което завършва на –л, получава окончание за мн.ч. В този случай не се интересуваме (граматически) от пола на събеседника, защото не се съгласува с него.

Господине, Вие не сте успели да се качите на самолета.

Госпожо, Вие сте взели назаем пари от нас.

Господине, Вие сте се обадили по-рано днес и сте изискали документите.

Госпожо, Вие не сте предупредили навреме, че ще закъснеете.

Госпожице, бихте ли написали тук трите си имена?

2. Когато в учтивата форма е употребено прилагателно име или причастна форма, която НЕ завършва на –л, тогава се съгласува с пола на събеседника и получава съответно окончание за мъжки или за женки род.

Господине, Вие сте избран за председател на комисията.

Госпожо, Вие сте препоръчана за мениджър на годината.

Госпожице, Вие сте толкова мила!

Особеност:

Възможно е да се получи така, че едно до друго да се окажат форми за мн.ч. и за ед.ч.

Господине, Вие сте били изпратен с почести.

Госпожо, Вие сте били предупредена да не се месите.

Съставил: Цветелина Велчева