Проверете нивото си на грамотност с поредната порция интересни думи, която Ви предлагаме.

1. а) презунция; б) презумция; в) презумпция

2. а) аргомент; б) аргумент; в) аргумен

3. а) анцунг; б) анцуг; в) анцук

4. а) абитюрент; б) абитурент; в) абитуриент

5. а) асфалт; б) асвалт

6. а) сфера; б) свера

7. а) предвид; б) в предвид; в) впредвид

8. а) взаимствам; б) взаймствам; в) заимствам

9. а) възспирам; б) въспирам; в) възпирам

10. а) възставам; б) възтавам; в) въставам

11. а) подтискам; б) потискам; в) подискам

12. а) юрист консулт; б) юристконсулт ; в) юрисконсулт

13. а) полюлей; б) полилей

14. а) перипети; б) перипетий; в) перипетии

15. а) дедектив; б) детектив

16. а) препядствие; б) препятствие

17. а) сушоар; б) всешоар; в) сешоар

18. а) всякаш; б) сякаш

19. а) скулптор; б) склуптор; в) скулптур

20. а) скулптора; б) склуптура; в) скулптура           

Ще намерите отговорите на следващата страница: