1.

А) бромхопневмония        

Б) бронхоплевмония            

В) бронхопневмония

2.

А) абитуриент                      

Б) абитюрент                          

В) абитурент

3.

А) материален                     

Б) материялен                        

В) матерялен

4.

А) безкруполен                    

Б) безскрупулен                    

В) безскруполен

5.

А) бомбандирам                  

Б) бонбардирам                   

В) бомбардирам

6.

А) съжелявам                         

Б) съжалявам                        

В) сажалявам

7.

А) изтребител                        

Б) изстребител                      

В) истребител

8.

А) кърфица                             

Б) карафица                           

В) карфица

9.

А) маняк                                   

Б) маниак                                

В) манияк

10.

А) словеснос                         

Б) словестност                       

В) словесност

11.

А) обеснявам                        

Б) убяснявам                           

В) обяснявам

12.

А) уеднаквявам                    

Б) оеднаквявам                     

В) уеднъквявам

13.

А) оповавам се                     

Б) уповавам се                       

В) уповавъм се

14.

А) оспивам се                       

Б) успивам се                          

В) успивъм се

15.

А) отегчавът                          

Б) отекчават                           

В) отегчават

Ще намерите отговорите на следващата страница: