1. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка?

А) Председателят на Български футболен съюз подаде оставка.

Б) Пенчо-Славейковата героиня Ралица въплъщава у себе си ярки добродетели.

В) Всички се вълнуваха от подвига на въстанниците.

Г) Той иска да кандидатства за длъжност в българската Академия на науките.

2. Къде НЕ е допусната грешка?

А) В началото на кариерата си успяваше да пробяга едва 10 километров терен.

Б) На седемдесет и осемгодишния старец му беше трудно да се движи сам.

В) Пресегнах се и взех 11-литровата бутилка минерална вода от рафта пред мен.

Г) Едва дванайсет годишен, Чавдар поема по пътя на своя баща хайдутин.

3. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Единството между думи и дела и справедливата му позиция по редица въпроси го превърна в пример за достойно поведение.

Б) Шепа хора не трябва да предопределят съдбата на милиони българи.

В) Вечерната здрач му попречи да се ориентира в обстановката.

Г) Беше толкова шумно, че не можеше да се разбере кой на кого говори и въобще някой слуша ли някого.

4. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Малките и големи ученици изпратиха абитуриентите.

Б) Красивата и стройна девойка влезе в класната стая.

В) Българските и кубински волейболисти записаха равенство в мача.

Г) Простите и сложни изречения са част от синтаксиса на българския език.

5. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А) Оригиналът на книгата, чиито автори не са сред живите, е изгубен.

Б) Учебникът, с който работим, е съобразен с критериите на МОН.

В) Човекът, с който се запознах, се оказа познат на брат ми.

Г) Авторът, чийто автограф краси книгата ми, е световноизвестен.

 6. В кое от изреченията е допусната грешка?

А) В нашия клас има един абсолютен донжуан.

Б) Христо-Ботевите стихотворения вълнуват и до днес.

В) Той притежава вазовско родолюбие.

Г) Традиционно и модерно звучене се преплитат в славейковските стихосбирки.

7. В кой от редовете е допусната грешка?

А) вакуумапарат, емайллак, член-кореспондент, радиопредаване, тестпрограма

Б) автомивка, киберпространство, пренос-превоз, айскафе, плейбек

В) бизнес отношения, кандидат-студент, интернет страница, офис администратор, соло изпълнение

Г) асистент-режисьор, бизнес дама, туроператор, кино салон, заместник-председател

8. В кой от редовете НЕ е допусната грешка?

А) вагон-ресторант, министър-председател, храм паметник

Б) завеждащ отделение, водещ предаване, зидаро мазач

В) редколегия, еди-какъв (си), младши лейтенант

Г) българоанглийски, къща-музей, попзвезда

9. Къде има грешка в изписването на названията?

А) Велико Търново, Стара Загора, Златна Панега

Б) езеро Сребърна, водопад Райското пръскало, остров света Елена

В) Марица-изток, София-окръг, София-град

Г) Борис Първи, Карл Четвърти, Симеон Втори

10. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при употребата на предлог?

А) Споделят ми учениците разни неща от личния си живот, защото ми вярват.

Б) Поетът се прекланя пред величието и красотата на природата.

В) Бяхме поканени на гости в съседите по случай рождения ден на детето им.

Г) Те успяха да се справят макар всички трудности.

Вижте отговорите и разясненията на следващата страница!