След като изтриха ключови поредици от ДНК в ембрионни стволови клетки, събрани от женски лабораторни мишки, учени от Китай успяха да създадат нов вид миниатюрни бозайници, при които очевидно няма нужда мъжки мишки да оплодят яйцеклетките на женските, за да се стигне до поколение. Мишките без бащи не само са достигнали до зряла възраст, но и са успели да дадат и свое собствено поколение. Тези резултати са радикално подобрение на по-ранните опити да се генерира поколение, без да има нужда да участват мъжка и женска мишка в традиционните си функции на баща и майка.

Биолозите са учени от китайската академия на науките и са използвали специална техника за генно редактиране. Стволовите клетки, които те с използвали, са съдържали само половината от хромозомите на вида. Репродукцията без сперматозоиди, известна като партогенеза, не е нищо ново в животинския свят. Много насекомимогат да се появят като клонинги на своята майка. Същото се отнася и за някои риби и дори влечуги и амфибийни видове.

Science Alert