Обичайното възприемане на биологичния пол се свежда до следното: женските индивиди имат две Х-хромозоми в клетките си, а мъжките - една Х и една Y-хромозома.

В тази разбиваща митове лекция ученият и подкастър Моли Уебстър разкрива защо така наречените "полови хромозоми" са много по-сложни от опростената им дефиниция - и защо трябва да мислим за тях по различен начин.

Налични са субтитри на български.