Композиторът Дейвид Макдоналд е решил да представи чрез музиката си как звучи числото Пи до 122-рата цифра след десетичната запетая. Освен, че хрумването е оригинално, по този начин самият Дейвид се учи да помни подобни дълги поредици, подпомогнат от мелодията.

Чуйте я!