Интелигентните хора са по-добри в това да се сработват с останалите, установи ново изследване. Оказва се, че високият интелект е главният фактор, който насърчава хората да работят заедно, въпреки, че и други личностни характеристики, като щедростта и съзнателността, оказват влияние върху нея. Вероятно това е една от най-значимите причини защо хората с висок интелект са важни за обществото: без тях вероятно то просто не би функционирало.

Хората с нисък интелект нямат консистентни стратегии за справяне със задачите и проблемите пред себе си и като правило не успяват да предвидят последиците от своите действия, са установили учените от екипа, провел изследването. Професор Юдженио Прото, който е водел екипа, обяснява: “Ние искахме да изследваме кои фактори имат водеща роля за да се превърнем в успешни социални животни. Или, с други думи, кое ни позволява да се държим по оптимален начин в ситуации, където кооперацията с другите е потенциално полезна не само за нас, но и за нашите съседи, съграждани или дори и за останалите хора, отдалечени от нас по планетата”.