“Нашите резултати осигуряват убедително биологично доказателство, че специфични генетични вариации допринасят за повишаване на риска от шизофрения, определят механизма, който е отговорен за това и подкрепят хипотезата, че никотинът подобрява дефицита,” обяснява д-р Стицел, един от авторите на изследването.

Изследването е било проведено върху лабораторни мишки, които чрез генно инженерство са придобили характеристики на шизофрения.

След като им е бил даван никотин тяхната мозъчна активност се е повишила до нормални нива в рамките на една седмица. 

Източник: Psy Blog