Това е вашият символ:

Източник: Mind Your Decisions

Как работи този математически трик?

Едно двуцифрено число може да бъде представено като бином: 10x+y. Когато съберете цифрите, получавате x+y. Ако извадите получения сбор от оригиналното число, двата y-ка ще отпаднат. Съответно имате 10x-x, което е равно на 9x.

Нито знаем кое е било първоначалното ви число, нито сбора от двете числа, но това, което знаем е, че ще е кратно на 9. Т.е. на числата 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 и т.н. има един и същи символ. Око.

Хитро, нали?