Време е за един забавен математически трик, предложен от YouTube канала Mind Your Decisions.

Намислете си двуцифрено число.

Сега съберете двете му цифри. Т.е. ако сте си намислили 12 -> 1+2=3.

Сега извадете получения резултат от първоначалното число. Т.е. 12-3.

Запомнете получената стойност. Ще наречем това число "магическо".

Накрая погледнете тази таблица ПО-ДОЛУ и открийте вашето магическо число, след което се съсредоточете в символа до него. Т.е. АКО ВАШЕТО ЧИСЛО Е 4, СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ДО СИМВОЛА СРЕЩУ НЕГО, Т.Е. ВЪРХУ ЧОВЕКА НА МОТОЦИКЛЕТА.

АКО ЧИСЛОТО ВИ Е 23 - СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ВЪРХУ КАТИНАРА И Т.Н.

Източник: Mind Your Decisions

А сега прелистете на следващата страница.