Ново изследване върху функциите на гените в живия свят подкрепи хипотезата, че животът на Земята е улавял енергия от химически реакции преди да започне да копира своя код.

Резултатът хвърля светлина върху еволюционния дебат за това кое се е появило първо: репликиращата РНК или метаболизма.

Ако репликиращите се гени се нуждаят от енергия, и нашият метаболизъм се регулира от ензими, които са произведени от гени, как може да имаме гени без метаболизъм и метаболизъм без гени?

Сега учени откриха още доказателства в подкрепа на теорията, че животът е започнатл да метаболизира, преди да е бил свързан с първите гени.

Екипът на проф. Анолес и проф. Коч са избрали 249 организма от цялото дърво на живота и са сравнили не само техните поредици, но и специфичните функции на всеки от техните гени.

“Най-добрият начин да разберете един организъм е чрез неговите функции,” обясняват те.

Идеята им е била, че колкото по-древна е била функцията, толкова по разпространена ще е.

Оказало се е, че в самата основа на дървото на живота стоят две функции, които са общи за всяко живо същество – метаболизмът и хмическото свързване.

“Напълно логично е тези две функции да са започнали най-рано, защото молекулите първо са се нуждаели от генериране на енергия чрез метаболизъм и е трябвало да взаимодействат с другу молекули чрез свързване с тях.”

Източник: Science Alert