„Помогни ми да го направя сам“ – това е един от главните принципи на Монтесори-педагогиката. И е напълно възможно с правилна организация на пространствата у дома да помогнем на детето да бъде по-самостоятелно и, съответно, по-самоуверено.

Някои от вас може би ще попитат: „Толкова ли е важно да променяме домашната обстановка на детето?“ Мария Монтесори е смятала, че това е необходимо. Домът на възрастните, където всичко е устроено за потребностите на големите, не дава на малкото достатъчно възможности да се развива максимално.

Главната цел на промяната е да направи детето независимо от възрастните, доколкото това е възможно. Когато то расте в специално подготвено за това обкръжение, все по-малко и по-малко ще се нуждае от помощ от големите, ще осъзнава своите сили и ще усъвършенства навиците си.

Първа стъпка: Направете дома безопасен

С раждането на бебето в дома настават всевъзможни промени, появяват се нови предмети и първото, което родителите трябва да обмислят, е как всичко да бъде безопасно. Не бива да има кътчета, които да представляват опасност, ако детето може да ги достига.

Как да обезопасите пространствата:

- Всички остри ъгли трябва да бъдат заоблени и уплътнени;

- На прозорците сложете ограничители, така че детето да няма достъп до тях;

- Обезопасете и контактите;

- Махнете всички кабели от пода;

- Поставете битовата химия на недостъпно място;

- Пренаредете и обезопасете всички клатещи се скринчета, масички и шкафове, или поне долните им рафтове.

Продължава на страницата на Новите родители