Методите на възпитание и отглеждане на децата на Мария Монтесори са едни от най-популярните и дискутирани днес. Макар създадени през миналия век, принципите на италианската възпитателка остават актуални и имат много последователи.

Ето 10 от тях, които са лесно приложими, подбрани от deti.mail.ru.

1. Детето е най-важно
Монтесори е била убедена, че родителите няма как да сбъркат, ако се ръководят от потребностите на детето. Защото то най-добре знае какво му е нужно в момента, днес и сега.
То може с часове да си играе и да прелива вода от кофичка в кофичка и няма как да го отклоните и да го заставите да нарисува слънце или да надява рингове на пирамидата.
И не бива да му се месите, съветва Монтесори.

2. Педагогът насочва, не се намесва

Детето е главен герой и движеща сила в процеса на обучение. Възрастният винаги трябва да е до него, но да действа деликатно, за да не пречупи естествения му интерес да открива и създава.

Самата Монтесори се сблъсква не веднъж с обучението на персонала. Ето какво пише тя в дневниците си: „ Моят опит при подготовка на възпитателите в училище ми показа колко изостанали във времето са старите методи в сравнение с новите.

Дори и интелигентната възпитателка, която е усвоила основните принципи на обучение, с огромен труд ги прилага в процеса на работа. Тя не може да осъзнае, че ролята ѝ само привидно е пасивна, подобно работата на астроном, който стои неподвижно и следи телескопа, а в това време в пространството планетите се въртят."

Вижте целия текст на страниците на Новите родители.