Отговори:

1. Г 

2. Г 

3. А 

4. А 

5. В 

6. Г 

7. В 

8. Б 

9. Г 

10. Г 

11. Г 

12. А 

13. Б 

14. Г 

15. Б 

16. В 

17. Б 

18. В 

19. А 

20. Г

Източник: Министерството на образованието и науката