Числителни редни

1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и …

Следователно правилното изписване е 21-ви век; 18-и век (а не 18-ти); 19-и век и др.

Други възможни съкращения са с точка - 21.век и с римски цифри XXI век;

5-ата, 7-ата, 8-ата, 8-ия, 9-ия, 21-вата, 22-рата, 23-тата, 24-тата, 25-ата, 26-ата, 27-ата, 28-ата, 29-ата, 70-те години (седемдесеТТЕ)

Статистически символи и съкращения

% процент

< по-малко от

> по-голямо от

≤ по-малко или равно на

≥ по-голямо или равно на

± плюс-минус

∑ сума

° градус

млн. милион

млрд. милиард

1990—1994 г.  - период от няколко календарни години (например от 1.1.1990 г. до 31.12.1994 г.)

1991/1992 г. -период от 12 последователни месеца (например учебна година)