Ново изследване установи, че ако запазите своя доктор, вместо да го сменят на всяка една-две години, ще живеете по-дълго. Техническият термин за феномена е продължаваща грижа и се изразява в неща, като по-малко влизания в болница и пълноценна програма за ваксинации и профилактични прегледи. Учените са установили статистическия факт след мета-анализ на 22 отделни изследвания за различни държави по света. Откритието им също така подчертава важността на това, хората да могат да получат именно онзи лекар, който са си избрали и когото наистина искат.

“Продължаващата медицинска грижа се получава тогава, когато пациентът и лекарят се виждат редовно и взаимно се опознават”, обяснява Фил Еванс от университета в Екзитър. “Това води до подобра комуникация, по-високи нива на удовлетвореност на пациента, спазването на медицинските съвети и препоръки, както и на значително по-малкото използване на медицински те услуги”, добавя той.

Science Alert