Въпреки че мнозина се мръщят, когато времето навън е лошо, оказва се, че това всъщност има положително влияние върху нашата трудоспособност.

Според проф. Франческа Джино от Харвард лошото време има и своята положителна страна.

Лошото време кара служителите и работниците да се концентрират повече върху поставените им задачи и да залягат по-усърдно над тях. Това показва изследването на проф. Джино, което е обхванало 200 пълнолетни доброволци от японската столица Токио. Те трябвало да предскажат как ще се отрази хубавото време на тяхната производителност. Над 80 на сто от запитаните прогнозирали, че то ще има положителен ефект и приблизително същият процент, че лошото време значително ще я снижи.

Оказало се, че при повишаване на валежите в столицата с 3 сантиметра, се наблюдавало 1,3 процента увеличение на производителността на банковите чиновници за всяка една транзакция. Те по-лесно се концентрирали и по-бързо вкарвали съответните данни. Ниската видимост при мъгли и особено ниските температури рязко повишавали продуктивността им.

И обратното - при хубаво, слънчево време, производителността рязко спада. Тогава разсеяността се увеличавала, допускали се повече грешки и било отделяно по-голямо време за въвеждане на данните.

Източник: Business Week