1. страноприемница

2. предтекст

3. упование

4. безспорен

5. полъскан

6. инициятива

7. мириз

8. откровено

9. словестност

10. елексир

11. опора

12. двойнствен

13. двоеточие

14. усмивам

15. ожилвам

 Ще намерите отговорите на следващата страница: