За първи път учени успяха да идентифицират съществуването на нова структура на ДНК в живите клетки на хората. Откритието на описаната като “извит възел” структура потвърждава, че нашия генетичен код е изпълнен с много по-сложна симетрия, отколкото се предполагаше досега. Оказва се, че симетрията на ДНК не се изчерпва с известната структура на двойната спирала, която е позната на всички, от учени до деца. Формата на ДНК структурите влияе пряко на нашето функциониране като биологични организми.

“Когато говорим за ДНК повечето от нас си представят двойната й спираловидна структура в пространството”, коментира специалистът по антитела Даниъл Крайст от института за медицински изследвания Гарван в Австралия. “Но новият резултат ни показва наличието и действието на съвсем различни форми на подреденост и това очевидно е важно за функционирането на нашите клетки”. Новият компонент досега е бил наблюдават само в лабораторни условия, и никога в живи и клетки. Оказва се, че той се среща напълно естествено в човешкия организъм. В новия възел, който геометрично стои като “отбивка” в спиралата на ДНК, има четворна връзка. Цитозин буквите от едната страна на ДНК се свързват една към друга и това е много различен начин на свързване от стандартния в двойната спирала, където буквите от срещуположните бази се разпознават една друга и цитозинът се свързва с гуанина.

Science Alert