Ако ви преливат кръв, нищо чудно да получите и безплатна доза кофеин, ксанакс и лекарства за кашлица.

Докато въпросната "опетнена" кръв не би трябвало да представлява проблем за повечето хора, тя рисува доста правдоподобна картина на стресиращия начин на живот, характерен за XXI век.

Изследователи от Орегонския щатски университет анализират 18 уж чисти дози кръв, закупени от биомедицински доставчик. За целта те използват техника, наречена масспектрометрия. Екипът се е опитвал да демонстрира нов метод за откриване на взаимодействия между ботаническите хранителни добавки и лекарствата.

Всички кръвни проби са съдържали кофеин, докато в много други е имало алпразолам, известно още като ксанакс (триазолобензодиазепиново производно с противострахово и седативно-хипнотично действие от групата на бензодиазепините), декстрометорфан (лекарство за кашлица, продавано без рецепта) и толбутамид (лекарство за диабет тип 2).

Тъй като броят на кръвните проби е бил малък, не можем да бъдем сигурни дали това е проблем, разпространен сред по-голямата част от световното население. Не е изключено обаче донорската кръв да е пълна с подобен тип медикаменти.

„Можем само да спекулираме колко широкоразпространен е този проблем – коментира Ричард ван Бреемен, директор на института „Лайнъс Полинг“ към Орегонския щатски университет.