Чувството на хипер стрес от работата, известно като бърнаут, официално вече е болест според Световната здравна организация (СЗО), която го включи в своята Международна класификация на болестите (ICD-11) - издаван от нея наръчник, който да направлява лекарите в диагностицирането.

Бърнаутът е посочен в раздела на изданието с проблеми на пациентите, свързани с работата или безработицата, предаде Си Ен Ен.

Според експертите, лекарите могат да диагностицират бърнаут, ако наблюдават в пациента следните симптоми:

1. Усещане за пълна липса на енергия и изтощение;

2. Увеличаване на психичното дистанциране от работата, чувства на негативизъм или цинизъм, свързани с работата;

3. Снижена професионална ефикасност.

В документа се казва, че лекарите трябва преди да поставят диагнозата първо да отхвърлят нарушенията на приспособяването, както и наличието на тревожност и разстройства на настроението. Диагнозата е ограничена до работната среда и не бива да се прилага при други житейски ситуации.

Учените изследват бърнаута като явление от десетилетия. Те срещаха трудности по измислянето на специфична консенсусна дефиниция, с която всички изследователи да се съгласят. Психологът Херберт Фройденбергер е сочен за автор на встъпителния труд във формалното изследване на състоянието на бърнаоут с негова статия, написана през 1974 г. Това посочва преглед на научната литература за бърнаута в журнала SAGE Open през 2017 г. Авторите на този преглед Линда и Торстен Хайнеман пишат, че в следващите четири десетилетия стотици изследвания са се появили по темата. По това време, по думите им, бърнаутът не е бил считан за действително психично разстройство, въпреки че същевременно е бил един от най-обширно дискутираните здравни проблеми на обществата. 

Една от причините за това според тях е, че много от изследванията за бърнаута са били фокусирани върху причините и свързаните фактори, вместо върху опити да се разработят специфични критерии за диагностика. Това е довело до "неяснота и двусмислие" около концепцията за прегаряне.

В своя преглед авторите отбелязват, че въпросът дали изследователите биха могли да различат депресията от прегарянето също е бил основна пречка пред обявяването на бърнаута за болест. 

Мениджър Нюз