Учените откриха, че секция от невроните, известна като дендрити, не е пасивната секция, която досега смятахме, че е

Те са открили, че дендритите генерират до 10 пъти повече електрически пулсови пикове в сравнение с друга част, наречена сома, за която досега се смяташе, че е водещата част от неврона, която генерира тези електрически сигнали.

Ако се потвърди, това изследване може да промени нашето разбиране за работата на невроните и как различните части от мозъка работят заедно.

“Информацията, че дендритите са много по-активни от сомата фундаментално променя природата на нашето разбиране за това как мозъка изчислява информация,” обеснява един от учените от екипа, Маянк Мехта, от Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

“Може да отвори пътя към разбирането и лечението на неврологични заболявания и за разработването на компютри, които използват модела на работа на мозъка”.

Източник: Science Alert