Клас от само-реактивни имунни клетки отдавна бяха приемани като безполезни и дори вредни за нашето здраве. Но се оказва, че всъщност те могат да служат като един вид секретно оръжие в борбата срещу определени вируси, които са сериозна заплаха за човека. Клетките просто стоят спотаени в тялото ни, чакайки подходящия момент, за да отблъснат нашестващи инфекции. Учени от Австралия са открили, че т.н. “тихи” В клетки – лимфоцити, които се в спящо състояние, и които могат да навредят на собствените ни тела, ако се активират, могат да бъдат ре-програмирани така, че да атакуват опасни микроби, с които иначе имунната ни система се затруднява да се справи.

“Големият въпрос с тези клетки досега беше защо изобщо съществуват и то в такива големи обеми”, коментира имунолога и генетик Крис Гууднау от института за медицински изследвания Гарван. “Защо изобщо нашето тяло би пазило такива клетки, вместо да ги унищожи напълно?”. Резултатите от изследването показват, че генетичните механизми на клетките, които ги карат да произвеждат антитела, които атакуват собствения ни организъм, може да се адаптират за борба с опасните вируси, включително и вируса на СПИН, ХИВ.

Science Alert