На пръв поглед плаченето изглежда като странна физическа реакция на тялото ни – без значение дали е предизвикана от раздяла с любимия човек, вследствие на тъжен филм или от радост.

Каква е причината за това от биологична гледна точка, пита ASAP Science?

Първо, не плачем единствено и само, когато сме емоционални. Ако ни влезе нещо в окото, то се насълзява и изхвърля вредната частица. Друг път то се насълзява, действайки като своеобразен лубрикант.

Как стоят нещата с „емоционалните“ сълзи? Това е реакция, присъща единствено и само за хората. Има няколко теории, една от които е доста сходна с тази защо всъщност се изчервяваме. В повечето случаи емоционалните сълзи изпълняват ролята на сигнал за останалите хора – те им показват, че вие сте тъжни. Не е лесно да изфабрикуваме подобна реакция. Сълзите замъгляват зрението ни, като по този начин ни правят беззащитни и уязвими. Хората около нас получават сигнал, че ние имаме нужда от тях, трябва да бъдем успокоени и т.н. От еволюционна гледна точка всичко това насърчава комуникацията с хората, близки до вас и дори шансът ви за оцеляване.

Според други теории чрез сълзите тялото ни се освобождава от стреса. В интерес на истината съставът на сълзите вследствие на някакъв рефлекс и тези, предизвикани от емоционална реакция, е различен. Първите са богати на H2O, докато вторите съдържат протеини, които се свързват с високи нива на стрес. Изследванията по този въпрос обаче са малко и все още не са достигнали до категорични заключения.