Физици от Университета в Глазгоу направиха първата фотография на силна форма на квантово сплитане (т.нар. вплитане на Бел). По този начин те предоставиха на света визуално доказателство за иначе неуловимото явление, което някога самият Айнщайн нарича „призрачно действие от разстояние“.

Какво представлява квантовото вплитане?

Когато две частици си взаимодействат, те понякога могат да останат свързани. По този начин те мигновено споделят физическите си състояния независимо от това колко голямо е разстоянието помежду им. Тази връзка, която е в основите на квантовата механика и която никога не е била заснемана, се нарича квантово вплитане.

Алберт Айнщайн често нарича квантовата механика „призрачна“ поради мигновеността на видимо дистанционното взаимодействие между две вплетени частици, което изглежда несъвместимо с елементите на неговата Специална теория на относителността.

Физиците са направили снимката с помощта на свръхчувствителна камера. Именно тя улавя момента, в който двете частици се изместват по един и същи начин, въпреки че са разделени, като по този начин ясно се потвърждава съществуването на квантово вплитане и нарушаването на неравенството на Бел. По-точно, снимката се състои от няколко изображения на фотони, които изпитват серия от фазови преходи.

Направената от физиците снимка демонстрира едно фундаментално свойство на природата. Учените смятат, че тя може да бъде използвана за подобряване на бъдещите квантови изчисления и дори да доведе до още подобни изображения.

Gallery

Източник: Science Advances (2019). DOI: 10.1126/sciadv.aaw2563