Днес ще ви представим една логико-математическа задача, която е давана на интервю за работа в Amazon.

Ето какво гласи условието ѝ:

Кабел, дълъг 80 метра, е закачен на върховете на два стълба, които са на 50 м от земята. Какво е разстоянието между двата стълба (с един знак след десетичната запетая), ако средата на кабела е:

А) на 10 м над земята?

Б) на 20 м над земята?

Конкретно в Amazon e зададен вариантът с 10 м над земята, но YouTube каналът MindYourDecisions включва и 20 м, тъй като е интересен от математическа гледна точка (но и по-труден).

Нашият съвет е да се опитате първо да решите вариант А, а след това, ако желаете предизвикателство и не сте забравили някои формули, пробвайте и Б.

Ще откриете отговорите на следващата страница.