Изберете 3 топки, така че техният сбор да е равен на 30.

Можете да използвате една топка повече от веднъж, но общият брой на топките не може да надвишава 3.

Успех!

Ще намерите решението на следващата страница.