Разказите за домашни любимци и особено кучета, които полудяват преди земетресение, са широко известни, и естествено, това е накарало някои учени да проверят дали има някаква истина в това. Нов анализ на фактологичния материал по проблем показвa, че доказателствата са нестабилни, макар и да има редица свидетелства, които да сочат в споменатата посока. Екип от германския център по геонаука са направили мета-анализ на данни по проблема, които са успели да намерят и са опитали да установят корелация между поведенията на кучетата и други домашни животни и базата от данни за земетресенията по света.

“Много предишни изследвания са се опитвали да установят съществуването на подобна корелация, но това е първият опит за научно изследване, който успява да приложи статистическия метод”, обяснява Хейко Войт, хидролог и водещ автор на изследването. В модела на екипа са били включени 180 изследвания със 729 свидетелства за странности в поведението на домашните животни непосредствено преди появата на земетресение. Според данните, екипът заключава, че поне до момента няма решаващи доказателства за тълкуването на поведението на животните преди земетресение, и може само да се заключи, че те са по-чувствителни към тях.

Science Alert